MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

Dlugie cm44 equi

Odnowiony cmentarz wojenny nr. 44 z okresu I Wojny Światowej. W 5 grobach zbiorowych i 8 pojedynczych pochowano 37 żołnierzy z armii austro-węgierskiej głównie z I.R. 27 i 208 z rosyjskiej poległych w czasie walk od stycznia do kwietnia 1915 r.

560 170 belch e

Widok z platformy widokowej w Żłobnicy.

Pozostałe panoramy "zoom" - link

560 170 zmigrod e

Zabytkowy cmentarz z I wojny światowej zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča. Cmentarz na rzucie sporego prostokąta otoczonego kamienno-drewnianym płotem. Na środku znajduje się kamienny pomnik, będący cechą charakterystyczną tego cmentarza, w formie pięciu kolumn na wspólnym kwadratowym postumencie z kapitelami z motywami roślinnymi. Na cmentarzu pochowanych jest 214 żołnierzy poległych w listopadzie i grudniu 1914 oraz w maju 1915.

560 170 krempna 1

560 170 krempna 2

Cmentarz z I wojny światowej zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča. Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Należy do I Okręgu Cmentarnego Nowy Żmigród. W centrum cmentarza znajduje się pomnik wsparty na sześciu kamiennych filarach stojących w okręgu, podtrzymujących wieniec. Biegnący u góry betonowy wieniec został zrekonstruowany podczas ostatnich prac remontowych dzięki zaangażowaniu społeczników z różnych krajów. Zdobiące go miedziane liście dębu są darem polskich i austriackich żołnierzy służących w siłach pokojowych ONZ na Wzgórzach Golan.

560 170 ort 1

560 170 ORT 2

Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Ortelu Królewskim – rzymskokatolicki kościół parafialny w Ortelu Króleskim, dawna cerkiew unicka, a następnie prawosławna. Jest jedną z najstarszych drewnianych świątyń Podlasia. Informacje o pierwszej cerkwi w Ortelu Królewskim sięgają 1660 roku i prawdopodobnie ten obiekt został prezbiterium nowego budynku cerkiewnego wybudowanego za staraniami ks. Teodora Bileckiego przez cieślę Nazara w 1707 roku. Cerkiewnosłowiański napis fundacyjny cerkwi zachował się do dziś na belce drzwi wejściowych do nawy głównej. Cerkiew do 1875 roku należała do Kościoła unickiego, następnie, po jego likwidacji na Chełmszczyźnie, do Kościoła prawosławnego.
Po I wojnie światowej została przejęta przez Kościół rzymskokatolicki i rekoncyliowana jako kościół Matki Bożej Różańcowej w 1922 roku.

560 170 biala

Należy do dekanatu Biała Podlaska diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Świątynia została wybudowana w latach 1985–1989. We wnętrzu znajduje się współczesny ikonostas i ikony z nieistniejących cerkwi Południowego Podlasia. Na fasadzie cerkwi umieszczono malowidło przedstawiające jej patronów.

Our website is protected by DMC Firewall!