MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

560 170 dobro 1

560 170 dobro 2

Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętej Paraskewy z 1705 r. Remontowana w 1880 r. Rozbudowana o dwie kaplice boczne w 1932 r.
Uszkodzona podczas 2 wojny światowej – widoczne do dzisiaj ślady po pociskach. Remontowana w 1946 r. z dobudową kaplic bocznych i 2002 r. z wymiana gontów i szalunku.

560 170 dubicze

Prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Kleszczele diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Pierwsza świątynia powstała w 1593, co potwierdza przywilej Zygmunta II Augusta. Następna wzmianka pisana o cerkwi znajduje się w dokumencie „z wizyty generalnej cerkwi dubickiej 1727”. Obecna cerkiew (na fundamentach poprzedniej z 1729, spalonej w 1941), wzniesiona została w latach 1946–1954 dzięki ofiarności miejscowej ludności. Konsekracja świątyni miała miejsce 14 października 1955 r.560 170 hajn

Prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Świątynia mieści się przy ulicy ks. Antoniego Dziewiatowskiego. Sobór zbudowano w latach 1972-1992 według projektu Aleksandra Grygorowicza. Współprojektantem świątyni był Jerzy Nowosielski. Ikonostas oraz niektóre ikony są dziełem greckiego malarza Dymitriosa Andonopulasa. Dwupoziomowa świątynia może pomieścić 5 tys. wiernych, co czyni ją jedną z największych w kraju.560 170 kot 1

560 170 kot 2

Cerkiew Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” – prawosławna cerkiew w Koterce (parafii w Tokarach), w dekanacie Siemiatycze diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Powstanie cerkwi w Koterce, nastąpiło w związku z objawieniem maryjnym, do którego miało dojść w dniu święta Trójcy Świętej w 1852. Matka Boża objawić się miała miejscowej chłopce Eufrozynie Iwaszczuk na uroczysku Koterka, gdzie kobieta zbierała szczaw, zamiast w dniu świątecznym udać się do cerkwi.Więcej nt. cerkwi:  Zagubiona cerkiew na uroczysku: Koterka

560 170 tel 1 1

560 170 tel 2

Prawosławna cerkiew w Anusinie (parafii w Telatyczach). Świątynia należy do dekanatu Siemiatycze diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Cerkiew wzniesiona w latach 1902–1903. Należała do dekanatu wysokolitewskiego eparchii grodzieńskiej. Na początku XX wieku liczbę parafian oszacowano na 1630 osoby. W parafii działało bractwo cerkiewne. W 1908 do świątyni zakupiono nową ikonę Wniebowstąpienia Pańskiego, nawiązując w ten sposób do dawnego wezwania świątyni. 
Cerkiew remontowano w latach 70. XX wieku (elektryfikacja, wymiana pokrycia dachów), następnie w latach 1992–1995 (odrestaurowanie wnętrza, renowacja ikon). W latach 2002–2003 obiekt został odnowiony i przemalowany, zaś w latach 2010–2011 ponownie wyremontowany od zewnątrz; wtedy zmieniono jego kolorystykę z zielonej na brązową. W 2010 w święto Wniebowstąpienia Pańskiego Świętą Liturgię w obiekcie sprawował metropolita warszawski i całej Polski Sawa, który wyświęcił nowe krzyże na kopuły świątyni. W 2004 w sąsiedztwie budynku wzniesiono kapliczkę służącą do święcenia wody.
Cerkiew wpisano do rejestru zabytków 24 listopada 2000 pod nr A-13.560 170 kornin 1

Dwie prawosławne cerkwie. Starsza i mniejsza pw. św. Anny z dugiej połowy XVIII wieku. Druga pw. św. Michała Archanioła z końca XIX wieku wybudowana na miejscu poprzedniej i pełniąca funkcję świątyni parafialnej.Our website is protected by DMC Firewall!