MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

zern 1 560 170

zern 2 560 170

Murowana cerkiew pw. św. Bazylego, powstała w roku 1800. Po wysiedleniach roku 1947 cerkiew w Żernicy Wyżnej została opuszczona. W roku 2009 cerkiew przeszła częściowy remont. Wyremontowany został dach oraz zabezpieczono ściany świątyni. Prace trwały również w kolejnych latach a 29 września 2013 roku cerkiew została ponownie uroczyście otwarta.

hoszow 560 170

Dawna cerkiew greckokatolicka. Budowę rozpoczęto w roku 1939. Użyto do niej materiałów z poprzedniej cerkwi z XVIII wieku. Do wybuchu II wojny światowej zdążono postawić jedynie ściany. W trakcie wojny wykorzystywana przez Niemców jako magazyn amunicji, której wybuch poważnie uszkodził konstrukcję budynku. Budowa została dokończona w latach 1947-48.

560 170 gor 1 out

560 170 gor 2 out

560 170 Gorajec 20180112 dng Panorama

Cerkiew w Gorajcu pw. Narodzenia NMP została zbudowana w 1586 roku. Była to pierwsza i jedyna świątynia, jaka powstała we wsi. Była użytkowana przez wiernych trzech wyznań. W latach 90-tych XX-wieku konserwatorzy zabytków zrekonstruowali cerkiew, przywracając jej pierwotny wygląd (z XVI w.).

Zespół klasztorny. Monaster św. Onufrego. Zespół klasztorny na uboczu wsi wzniesiony w 1838-1840, tworzą: klasycystyczna murowana cerkiew św. Onufrego wraz ze słynącą łaskami XV-wieczną ikoną patrona, dzwonnica bramna, budynek klasztorny, cmentarz (na nim mogiła żołnierzy Armii Radzieckiej). Przy klasztorze muzeum diecezjalne. W bliskim sąsiedztwie drewniane kaplice z 1905-1908: Zaśnięcia Bogurodzicy i Świętego Ducha. Jeden z sześciu męskich klasztorów prawosławnych w Polsce. Uroczystości religijne w dniu św. Onufrego: 24-25 czerwca (11-12 czerwca według kalendarza juliańskiego) gromadzą liczne rzesze pielgrzymów.

560 170 jab 1

Kaplica św. Ducha.

560 170 jab 2

Kaplica p.w. Zaśnięcia NMP.560 170 kost 1 out

560 170 kost 2 out

Zabytkowa cerkiew , ale zarazem jedyna na świecie parafia neounicka obrządku wschodnio- bizantyjskiego p.w. św. Nikity. Cerkiew drewniana wzniesione została na przełomie XVII/XVIII stulecia, a następnie przebudowana w 1852 r.

Parafia w Kostomłotach założona została w roku 1631, a więc już po Unii Brzeskiej. Z tego roku pochodzi zabytkowa ikona patrona cerkwi - świętego męczennika Nikity (zm. 370 r.). W tym roku rozpoczęto też budowę cerkwi.
Do ważniejszych zachowanych zabytków należą ikona Bogurodzicy z Dzieciątkiem (hodigitria ) z XVII w. i ikona Chrystusa Pantokratora z XVII w.
Na 350-lecie parafii (w r. 1981) przeprowadzono kapitalny remont cerkwi. W ostatnich latach (dzięki ofiarom parafian, przyjaciół i pielgrzymów) położono temperową polichromię i wyzłocono ikonostas.
W lipcu 1998 r. do Kostomłot przywieziona została część relikwii błogosławionych Męczenników unickich z Pratulina.
Sanktuarium odwiedzane jest przez liczne pielgrzymki. Mieści się też przy nim Centrum Ekumeniczne.560 170 han 1

560 170 han 2

Drewniana, XIX-wieczna cerkiew łemkowska; położona na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Należy do dekanatu Nowy Sącz diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Cerkiew w Hańczowej istniała już w XVII w. Niektóre źródła podają, że jej prezbiterium powstało w 1644. Obecny obiekt został wzniesiony w I połowie XIX stulecia na miejscu pierwotnej świątyni. Być może sama wieża jest starsza i pochodzi z XVIII w. Obiekt gruntownie odnawiany w 1871 oraz w latach 1960-68. Ostatnie rozległe prace konserwatorskie i remontowe zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz prowadzone były w latach 1989-2012.

Our website is protected by DMC Firewall!