MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

560 170 Pust 1

560 170 Pust 2

560 170 Pust 3

Pustelnia św. Jana z Dukli znajduje się na wzgórzu Zaśpit (dawniej zwane Korodół) ok. 1,5 kilometra od miejscowości Trzciana, położonej przy drodze Dukla - Barwinek. Pustelnia założona została w 1769 roku, już po beatyfikacji bł. Jana. Obecna kaplica, wzniesiona z początkiem XX-go wieku jest już trzecią w historii tego miejsca.

Sierpień 2017

570 170 zareb pano


Wrzesień 2018

560 170 zareb 1 1

560 170 zareb 2

560 170 zareb 3Kościół  pod wezwaniem N. M.P. Matki Kościoła  w Zarębkach

Całościowy wystrój kościoła został zaprojektowany przez Pracownię Sztuki Sakralnej Urszuli i Andrzeja Bronikowskich.
Do chwili obecnej zrealizowane  zostały elementy wystroju prezbiterium w postaci mensy oltarzowej,  ambonki,  złoconego i rzeźbionego tabernakulum i rzeźbionego krzyża z Chrystusem Ukrzyżowanym odlanych  w brązie, oraz dekoracja ściany ołtarzowej ze sceną Zesłania Ducha Św. w centralnej części. 
Zawiera ona płaskorzeźbione, monumentalnej wielkości figury 12 Apostołów, a pośrodku rzeźbioną figurę  Maryi.
W prawej, bocznej ścianie ołtarza znajduje się płaskorzeźbiona  scena Wniebowstąpienia Chrystusa, a po lewej Zmartwychwstanie. 
Rzeźba Maryi i wszystkie płaskorzeźby wykonane  są  z ceramiki i pokryte malarską  patyną. Ich autorem jest artysta rzeźbiarz Urszula Strojna - Bronikowska.
W najbliższej przyszłości  kościół zyska jeszcze  witraże, dekoracje kaplic bocznych i Drogę  Krzyżową.

560 170 kod 5 eq

Renesansowy kościół parafialny pw. św. Anny, wybudowany w latach 1629 - 1635 staraniem fundacji Mikołaja Sapiehy, a rozbudowany w XVIII w. z niezwykle bogatą dekoracją sztukateryjną, jest jednym z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Polsce. Znajduje się w nim obraz przedstawiający Maryję w królewskiej szacie, trzymającą na lewym ręku Dzieciątko, w prawej zaś berło -  symbol władzy królewskiej. Obraz zwany niegdyś obrazem Matki Bożej Gregoriańskiej niegdyś wisiał w kaplicy papieskiej.

560 170 szydlow 1

560 170 szydlow 2

560 170 szydlow 3

Dwunawowy kościół farny  z XIV w. ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego jako część pokuty za zabójstwo kanonika Marcina Baryczki.
Kościół wzniesiono ok. 1355 na miejscu starszego kościoła drewnianego. W 1630 świątynia spłonęła w pożarze. Kościół został odbudowany, ale pierwotny kształt przywrócono jedynie prezbiterium. Obok kościoła znajduje się dzwonnica z XVIII w. przebudowana z baszty obronnej. W budowli zachowały się otwory strzelnicze. Nieopodal świątyni znajdowała się także gotycka wikarówka, została ona jednak zniszczona w czasie walk w 1944. Jej ruiny znajdują się przy murze obronnym na południe do kościoła.

560 170 zach 4

Kościół ufundowany w drugiej połowie XVII wieku (lata 1668-1676) przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebnickiego, herbu Łabędź.

mnich 1 560 170

Zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Szczepana. Jest to najstarszy drewniany kościół w województwie świętokrzyskim, jeden z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w Polsce i jedyny drewniany kościół w Europie z wystrojem w stylu rokoko. Nie jest znana dokładna data budowy świątyni. Różni badacze podają daty od roku 1730 do 1770. Znana natomiast jest data erekcji kościoła – 13 lutego 1770 roku. Za fundatora świątyni uważa się księdza Macieja Łubieńskiego (późniejszy archidiakon krakowski oraz dziekan gnieźnieński), który był właścicielem dóbr ziemskich w Mnichowie w XVIII wieku.

Our website is protected by DMC Firewall!