MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

560 170 czarnocin 1 jpg

560 170 czarnocin 2 jpg

560 170 czarnocin 3 jpg equi

Pierwszy gotycki kościół wzmiankowany jest w 1326. Nową, obecną murowaną budowlę wzniósł w 1360 Otton z Mstyczowa herbu Lis (zmarł 1366), kanclerz wielkopolski, kanonik krakowski, sandomierski i opolski, prepozyt skalbmierski i gnieźnieński, jeden z najbliższych współpracowników króla Kazimierza Wielkiego. Do ok. połowy XVII wieku kościół był pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, a następnie do czasów obecnych pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 1557 został sprofanowany przez kalwina Pawła Sancygniowskiego i zamieniony na zbór. Od początku XVII wieku ponownie przejęty przez katolików. W 1758 budowla spłonęła, ale została odbudowana, a w latach 1882-1885 gruntownie odnowiona.

chotel 1 560 170

chotel 1 560 170

Kościół gotycki wzniesiony w latach 1440-1450 z fundacji Jana Długosza. Strzelista sylwetka kościoła jest widoczna z daleka. Świątynia składa się z kwadratowej nawy, do której przylegają kruchty, od południa gotycka, od zachodu neogotycka (1850). Wewnątrz znajduje się kilka cennych gotyckich rzeźb, m.in. gotycki krucyfiks (1400) umiejscowiony na północnej ścianie nawy.
Kościół posadowiony jest na "gipsowym" wzgórzu. Od strony zachodniej widoczne są wykrystalizowane formy gipsu w postaci "jaskółczych ogonów" dochodzące do ponad 2,5 m wysokości.560 170 chr 2 out

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP wybudowany w 1550 r. Ufundował go wojewoda sandomierski Stanisław Tarnowski.
Jest to budowla jednonawowa z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, do którego od strony północnej dobudowana jest zakrystia. W nawie kościoła znajduje się nagrobek fundatora Stanisława Tarnowskiego przedstawiający „śpiącą” postać zmarłego.

560 170 Pust 1

560 170 Pust 2

560 170 Pust 3

Pustelnia św. Jana z Dukli znajduje się na wzgórzu Zaśpit (dawniej zwane Korodół) ok. 1,5 kilometra od miejscowości Trzciana, położonej przy drodze Dukla - Barwinek. Pustelnia założona została w 1769 roku, już po beatyfikacji bł. Jana. Obecna kaplica, wzniesiona z początkiem XX-go wieku jest już trzecią w historii tego miejsca.

Sierpień 2017

570 170 zareb pano


Wrzesień 2018

560 170 zareb 1 1

560 170 zareb 2

560 170 zareb 3Kościół  pod wezwaniem N. M.P. Matki Kościoła  w Zarębkach

Całościowy wystrój kościoła został zaprojektowany przez Pracownię Sztuki Sakralnej Urszuli i Andrzeja Bronikowskich.
Do chwili obecnej zrealizowane  zostały elementy wystroju prezbiterium w postaci mensy oltarzowej,  ambonki,  złoconego i rzeźbionego tabernakulum i rzeźbionego krzyża z Chrystusem Ukrzyżowanym odlanych  w brązie, oraz dekoracja ściany ołtarzowej ze sceną Zesłania Ducha Św. w centralnej części. 
Zawiera ona płaskorzeźbione, monumentalnej wielkości figury 12 Apostołów, a pośrodku rzeźbioną figurę  Maryi.
W prawej, bocznej ścianie ołtarza znajduje się płaskorzeźbiona  scena Wniebowstąpienia Chrystusa, a po lewej Zmartwychwstanie. 
Rzeźba Maryi i wszystkie płaskorzeźby wykonane  są  z ceramiki i pokryte malarską  patyną. Ich autorem jest artysta rzeźbiarz Urszula Strojna - Bronikowska.
W najbliższej przyszłości  kościół zyska jeszcze  witraże, dekoracje kaplic bocznych i Drogę  Krzyżową.

560 170 kod 5 eq

Renesansowy kościół parafialny pw. św. Anny, wybudowany w latach 1629 - 1635 staraniem fundacji Mikołaja Sapiehy, a rozbudowany w XVIII w. z niezwykle bogatą dekoracją sztukateryjną, jest jednym z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Polsce. Znajduje się w nim obraz przedstawiający Maryję w królewskiej szacie, trzymającą na lewym ręku Dzieciątko, w prawej zaś berło -  symbol władzy królewskiej. Obraz zwany niegdyś obrazem Matki Bożej Gregoriańskiej niegdyś wisiał w kaplicy papieskiej.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd