MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

560 170 Karczowka out

Kościół pw. św. Karola Boromeusza oraz klasztor należący dawniej do oo. bernardynów. Zespół klasztorny został wzniesiony w latach 1624-1631 w stylu późnorenesansowo-wczesnobarokowym. W 1864 r. zakon bernardynów został rozwiązany przez władze carskie. Od 1957 r. klasztorem opiekują się księża pallotyni.

560 170 kosciol 1

560 170 kosciol 2

Kościół zbudowano prawdopodobnie pod koniec XV wieku na miejscu wcześniejszej świątyni. Jednak według miejscowej tradycji pochodzi on z roku 1143 lub 1203 – taką datę można odczytać na północno-wschodniej ścianie prezbiterium – i stoi na miejscu dawnej pogańskiej gontyny. 
Zachował się do dziś w stanie prawie niezmienionym i należy do najcenniejszych drewnianych kościołów gotyckich w Polsce.

560 170 beszowa

Gotycki kościół pw. świętych Piotra i Pawła w Beszowej z lat 1407-1423 fundacji biskupa Wojciecha Jastrzębca, późniejszego prymasa (potwierdzeniem jest zachowana do dziś tablica erekcyjna). Kościół wraz z przylegającym do niego klasztorem przeznaczony był dla zakonu pustelniczego św. Pawła Pustelnika -Paulinów.

560 170 Blizne 1

Kościół pw. Wszystkich Świętych - Gotycki, drewniany kościół usytuowany we wsi Blizne z połowy XV wieku, wpisany wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kościół w Bliznem jest jednym z najcenniejszych obiektów drewnianej architektury sakralnej w Polsce i znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego.
Unikatowy zespół kościelno-plebański usytuowany jest na pagórku otoczonym starodrzewem. Drewniany kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych o charakterze obronnym, powstał najprawdopodobniej w XV lub XVI wieku (zapewne przed 1470), w stylu gotyckim. W I poł. XVII w. dobudowano do niego wieżę, a na początku XIX w. rozebrano okalające soboty. W latach 1964-1980 obiekt został gruntownie odrestaurowany.

560 170 Zagorz Ruiny Klasztoru Karmelitow

Monumentalne ruiny XVIII w. późnobarokowego kościoła i klasztoru – warowni ojców Karmelitów Bosych w Zagórzu w woj. podkarpackim na wzgórzu Mariemont (345 m n.p.m.) w zakolu rzeki Osławy.
Jeden z nielicznych zachowanych klasztorów warownych w Polsce i na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od 1967 roku obiekt zabytkowy chroniony prawem.

chotel 1 560 170

chotel 1 560 170

Kościół gotycki wzniesiony w latach 1440-1450 z fundacji Jana Długosza. Strzelista sylwetka kościoła jest widoczna z daleka. Świątynia składa się z kwadratowej nawy, do której przylegają kruchty, od południa gotycka, od zachodu neogotycka (1850). Wewnątrz znajduje się kilka cennych gotyckich rzeźb, m.in. gotycki krucyfiks (1400) umiejscowiony na północnej ścianie nawy.
Kościół posadowiony jest na "gipsowym" wzgórzu. Od strony zachodniej widoczne są wykrystalizowane formy gipsu w postaci "jaskółczych ogonów" dochodzące do ponad 2,5 m wysokości.DMC Firewall is a Joomla Security extension!