MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

Binarowa 1 equi 560 170

Binarowa 2 equi 560 170

Binarowa 3 equi 560 170

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej – późnogotycki kościół parafialny jest jednym z najcenniejszych zabytków Pogórza Ciężkowickiego. Znajdujący się wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

liwocz 1 560 170

liwocz 2 560 170

Liwocz (dawniej Lewocz) – najwyższe wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, wznoszące się na 562 m n.p.m. Z platformy widokowej znajdującej się na jej wierzchołku rozciąga się widok na dolinę Wisłoki oraz na miasto Jasło.betlejem 560 170

Kaplica pw. Narodzenia Pana Jezusa zwana Betlejką
Budowę XVII-wiecznej podziemnej kaplicy przypisuje się Jerzemu Ossolińskiemu - Kanclerzowi Wielkiemu Koronnemu; niewykluczone jednak, że pięćdziesiąt lat później zbudował ją Teodor Denhoff. Usytuowana jest na północnym skraju wsi Ossolin. Murowane sklepienie tej osobliwej kaplicy, naśladującej słynną Grotę Narodzenia Pańskiego w Betlejem, pokrywa ponadmetrowa warstwa ziemi. Tradycja głosi, że ziemia miała być sprowadzona przez Jerzego Ossolińskiego znad Jordanu z Ziemi Świętej, a w rzeczywistości to chyba sandomierski less. Wprawdzie w ścianie kaplicy są zamurowane urny z ziemią z Palestyny, ale dopiero przywiezione z pielgrzymki w połowie XIX wieku i po raz ostatni całkiem niedawno w 1996 roku.

560 170 klim 1

560 170 klim 2

Kolegiata św. Józefa (zwana kościołem farnym lub infułackim) – ufundowana w 1637 przez Jerzego Ossolińskiego. Kościół zbudowano w latach 1643–1650 według projektu Wawrzyńca Senesa w stylu barokowym o dwuwieżowej fasadzie, z nawą na planie elipsy nakrytą kopułą (jedna z wybitniejszych XVII-wiecznych budowli w Polsce).

560 170 tropie 1

560 170 tropie 2

560 170 tropie 3

Kościół zbudowano w XII i XIII w., a przebudowano w XIV i XVI w.; ok. 1634 r. dodano kruchtę i kaplicę. Z pierwotnej budowli zachowały się mury prezbiterium, wtórnie podwyższone, wzniesione z ciosów piaskowca. Przylegająca do prezbiterium od północy zakrystia pochodzi z XIII w. Niewielka, jednonawowa świątynia z węższym, zamkniętym prostą ścianą prezbiterium została zdewastowana w XVI w. przez arian i powtórnie konsekrowana w 1611 r. W ostatnich latach świątynię odnowiono. Najcenniejszym zabytkiem we wnętrzu kościoła są zachowane fragmenty romańskiej polichromii na północnym łuku tęczy, przedstawiające świętego (być może św. Stefana, króla Węgier) w koronie i z berłem w dłoni. Strop nawy pokryty jest rokokowym malowidłem ukazującym Zesłanie Ducha Świętego.

560 170 wysocice

Kościół św. Mikołaja w Wysocicach – jeden z najlepiej zachowanych przykładów architektury romańskiej na ziemiach polskich. Wybudowano go w 1 ćw. XIII wieku.

Our website is protected by DMC Firewall!