MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

rytw 1 560 170

rytw 2 560 170

"Pustelnia Złotego Lasu" – kamedulski konwent powołany do istnienia w 1624 roku z fundacji wojewody krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego i jego brata Gabriela, wojewody lubelskiego. Usytuowana w Rytwianach pustelnia, została skasowana w 1820 roku. Obecnie jest siedzibą Diecezjalnego Ośrodka Kultury i Edukacji „Źródło” oraz Relaksacyjno-Kontemplacyjnego Centrum Terapeutycznego "SPeS".

koprz 1 560 170

koprz 2 560 170

Dawne opactwo cystersów w Koprzywnicy, w województwie świętokrzyskim funkcjonujące w latach 1183–1819, filia bezpośrednia francuskiego Morimond. Było to najbardziej na wschód wysunięte opactwo cysterskie w Europie. Opactwo ufundowane zostało około 1183 przez komesa Mikołaja Bogorię Skotnickiego, przy współudziale króla Kazimierza Sprawiedliwego.
Mikołaj wydzielił ze swoich posiadłości sporą część swoich dóbr i przekazał je pod fundację klasztoru. W 1185 do klasztoru przybyli z opactwa Morimond pierwsi mnisi wraz z opatem Teodorykiem. Dzięki staraniom komesa, król zwolnił zakonników z podatków oraz nadał im pierwsze uposażenie, które stanowiło 10 okolicznych wsi.
W drugiej połowie XVII wieku przeprowadzone zostały pod nadzorem opata Krzysztofa Skotnickiego ostatnie przed kasatą, gruntowne prace modernizacyjne nadające klasztorowi elementy barokowe, w tym istniejącą do dziś, a zaprojektowaną przez jezuitę ks. Józefa Karśnickiego, fasadę kościoła.
W 1819 władze carskie wydały dekret kasacyjny klasztoru, wprowadzony w życie przez władze Królestwa Polskiego.
Współcześnie kościół pocysterski pod wezwaniem św. Floriana pełni funkcję świątyni parafialnej. Z zabudowań klasztornych zachowało się jedynie wschodnie skrzydło. Pomieszczenia poklasztorne obecnie są nieużywane, z wyjątkiem dobrze zachowanego kapitularza, w którym urządzono lapidarium.

trzcinica 1 560 170

Gotycki, drewniany kościół filialny w Trzcinicy pod wezwaniem św. Doroty, położony w centrum wioski na niewielkim wzniesieniu, na pograniczu Pogórza Ciężkowickiego a Dołów Jasielsko-Sanockich. Przypuszcza się, że jest to jeden z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce. Budowla znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego (Trasa VIII).

560 170 Sekowa 2

Drewniany kościół filialny w Sękowej pod wezwaniem św. Filipa i św. Jakuba, znajduje się wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ze względu na swoją historię oraz specyficzny wygląd często nazywany Perłą Beskidu Niskiego.
Wzniesiony na początku XVI wieku (ok. 1520 r., najpóźniej w 1522), należy do najpiękniejszych polskich zabytków drewnianych, do 1914 roku uważny był za najpiękniejszy drewniany kościół w Małopolsce. Jednonawowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, konstrukcji zrębowej, na fundamencie z kamienia łamanego. Ściany z ręcznie ciosanych, modrzewiowych bali pokryte są w całości gontem. Węższe prezbiterium i szerszą nawę nakrywa wspólny stromy dach jednokalenicowy o więźbie storczykowej.
Rozbudowany w XVII wieku (m.in. wieża konstrukcji słupowo – ramowej z pozorną, oszalowaną izbicą nakrytą kopulastym hełmem, otwarta w przyziemiu i soboty – otwarte wsparte na słupach nadające świątyni zindywidualizowany charakter oraz wieloboczna wieżyczka na sygnaturkę, z latarnią, nakryta ostrosłupowym, blaszanym hełmem), w 1819 przebudowano zakrystię i chór muzyczny, przed 1888 r. pokryty polichromią o motywach neogotyckich. Wnętrze nakrywają stropy płaskie w nawie z zakrzywieniami, otwór w ścianie tęczowej prostokątny, a w nim profilowana belką tęczowa z drewnianym krucyfiksem z XVI wieku.

Odrowaz 1 560 170

Odrowaz 2 560 170

Murowany kościół w Odrowążu, według podań został założony przez św. Jacka Odrowąża. W XVI w. dziedzice Odrowąża - Tarłowie, przyjęli kalwinizm i zamienili kościół na zbór. Następni właściciele - Świderscy, to także wyznawcy kalwiznimu. Dopiero w końcu XVII w. jeden ze Świderskich na prośbę żony, przed śmiercią przyjął katolicyzm i kościół przywrócił prawowitej wierze.

tablica

560 170 che 4

Kościół ufundowany przez Jana Tarło – wojewodę lubelskiego pełniącego tę funkcję w latach 1650-1665. Budowa kościoła została ukończona w 1665 roku.

Our website is protected by DMC Firewall!