MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

560 170 Pasterskie skaly

Grupę stanowi 7 skał, tworzących ciąg. Cztery są wyraźnie większe, jedna średnia, pozostałe dwie to tylko duże głazy.
Wszystkie mają formę płaskich ścianek ustawionych w kierunku N-S (o wysokości 6-10 m, szerokości 8-20 m i grubości zaledwie 1,5-3 m. Skałki budują górnokredowe piaskowce i gruboziarniste zlepieńce (tkwią w nich spore otoczaki miejscowych skał metamorficznych, a mniej licznie – kredowych margli).
Ciekawostką jest to, że warstwa skał kredowych zapada niemal dokładnie pionowo.

Our website is protected by DMC Firewall!