MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

560 170 kock out

Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku był dowódcą Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie".
Pod Jabłoniem i Milanowem pobił wysunięte kolumny oddziałów Armii Czerwonej. Po czterodniowych walkach z Wehrmachtem pod Kockiem, 6 października 1939 złożył broń jako ostatni polski generał.
Pozostał jedynym dowódcą SGO bez porażki – przeciwnik pod Kockiem został pobity, a Kleeberg został zmuszony do podpisania kapitulacji tylko z powodu braków w zaopatrzeniu i amunicji. Po bitwie dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w Oflagu IVB w twierdzy Königstein koło Drezna. W niewoli przebywał półtora roku. Poważnie zachorował na serce i 5 kwietnia 1941 zmarł w szpitalu wojskowym w Weisser Hirsch. Został pochowany na cmentarzu w Neustadt.
Z dniem 1 stycznia 1943 Prezydent RP, na wniosek Naczelnego Wodza, pośmiertnie awansował go do stopnia generała dywizji.
W 1969 prochy gen. Franciszka Kleeberga przewieziono do kraju i 6 października złożono na Cmentarzu Wojennym w Kocku pomiędzy poległymi żołnierzami z dowodzonej przez niego SGO "Polesie".

560 170 por 1 2 out

560 170 por 2 2 out

560 170 por 3 2 out

Pomnik według projektu Bolesława Chromego odsłonięty w 1974.
Porytowe Wzgórze – miejsce bitwy partyzanckiej w 1944. Położone na Równinie Biłgorajskiej, nad Branwią, 15 km na południe od Janowa Lubelskiego.

560 170 polichno out

W Polichnie znajdowała się szkoła szybowcowa, którą w 1932 roku uruchomiła Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Na odsłoniętym w 1992 roku pomniku u podnóża wzgórza Żebrowica widnieją nazwiska 33 wychowanków i instruktorów szkoły szybowcowej, którzy zginęli podczas wojny. W Polichnie uczył się latania jeden z najsłynniejszych pilotów drugiej wojny światowej Stanisław Skalski.

560 170 pomn 1

560 170 pomn 2

Pomnik Chrystusa Króla - monument o konstrukcji żelbetowej zbudowany w 1937 roku, autorstwa Wojciecha Durka. Figura wraz z postumentem ma 17,5 m wysokości.

560 170 wykus 1

560 170 wykus 2

Podczas powstania styczniowego stacjonowali tu powstańcy dowodzeni przez Mariana Langiewicza. W trakcie II wojny światowej znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw pod dowództwem mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala", później Zgrupowania Partyzanckie AK "Ponury" – por. cc. Jana Piwnika "Ponurego". 15 września 1957 r. w miejscu dawnego obozu odsłonięto kapliczkę z obrazem Matki Boskiej Bolesnej, upamiętniającą poległych w walce o Ojczyznę. Na jej ścianach umieszczono 123 pseudonimy poległych podczas wojny żołnierzy. Kapliczka otoczona jest murem, na którym obecnie umieszczonych jest już kilkaset tabliczek z nazwiskami zmarłych żołnierzy zgrupowań "Ponurego" i "Nurta".

560 170 banica 1

560 170 banica 2

Pomnik autorstwa Zdzisława Tohla upamiętniający zestrzelenie w nocy 28 sierpnia 1944 roku samolotu typu HP Halifax FS-P (JP295) lecącego z zaopatrzeniem dla powstańców walczących w Warszawie. Na cokole pomnika widnieją nazwiska członków załogi samolotu Halifax, którzy zginęli w katastrofie.
Załogę zestrzelonego Halifaxa stanowili:

kpt. nawigator Franciszek Omylak,
ppor. pilot Widacki Kazimierz,
ppor. bombardier Konstanty Dunin-Horkawicz,
ppor. strzelec Mroczko Tadeusz,
sierżant radiooperator Ozga Jan,
sierżant mechanik Wilhelm Balcarek,
sierżant strzelec Skorczyk Józef
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd