MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

sielp 1 560 170

sielp 3 560 170

sielp 2 560 170

sielp 4 560 170

Ekspozycja Muzeum Zagłębia Staropolskiego obejmuje zespół dawnych zabudowań wraz z urządzeniami walcowniczymi i hutniczymi. Do najcenniejszych eksponatów należą: 8-metrowe koło wodne, wykonane według projektu Filipa de Girarda oraz około 30 maszyn z przełomu XVIII i XIX wieku.

chlew 1 560 170

chlew 2 560 170

chlew 3 560 170

Wystawa motoryzacyjna, w ramach której prezentowane są samochody i motocykle zarówno przedwojenne (m.in. polski Fiat 508, Tatra 57, Citroen BL 11), jak i powojenne (m.in. prototyp Syreny, Warszawa 223 kombi, SFM Junak M10, SHL M04

chlew 4 560 170

chlew 5 560 170

Wystawa maszyn do obróbki metali: frezarek, wiertarek, pras śrubowych, w części pochodzących z dawnego warszawskiego Zakładu Platerniczego Norblinów. Niektóre z urządzeń wyprodukowano w polskich firmach: Zakładach Cegielskiego w Poznaniu, warszawskiej Fabryce Karabinów oraz łódzkim Towarzystwie John, Krebs & Co; reszta pochodzi z zagranicy.

chlew 6 560 170

Warsztaty rzemieślnicze: krawiecki i szewski.

chlew 7 560 170

Ostatni wielki piec hutniczy w Europie, który był opalany węglem drzewnym.

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach

Obiekt obejmuje zespół wielkopiecowy wybudowany przez Francuskie Towarzystwo Metalurgiczne w latach 1882-1892, w którego skład wchodzi wielki piec (produkował 13 t surówki na dobę), trzy prażarki rudy, wieża wyciągowa (tzw. gichtociąg wodny) oraz warsztat mechaniczny. Piec ten działał aż do 1940 r. (produkcję wstrzymali Niemcy) jako ostatni w Europie Środkowej tego typu obiekt pracujący w oparciu o węgiel drzewny.

Niezbędną do produkcji rudę uzyskiwano z szybów i kopalń rozrzuconych po okolicy, głównie w rejonie Skłobskiej Góry, skąd dowożono ją kolejką wąskotorową, a za opał służył węgiel drzewny otrzymywany na drodze zwęglania drewna w najbliższej okolicy.

WYSTAWY

Najbardziej popularne samochody i motocykle XX w. (oczywiście w Polsce a dokładniej w PRL)

Najbardziej popularne samochody i motocykle XX w. - to wystawa prezentująca zarówno pojazdy z lat 20. XX w. takie jak: Tatra 57, Citroen BL 11, ale również przedwojenne Polskie Fiaty 508, a także pojazdy młodsze: Syrena prototyp z 1955 roku i Warszawa 223 Kombi. Ekspozycja zawiera ponad dwadzieścia pojazdów polskich i zagranicznych. Uzupełnieniem kolekcji jest kilka motocykli a wśród nich m.in. Junak M10 czy SHL M04.
Wystawa maszyn do obróbki metalu

Wystawa unikalnego w skali kraju zbioru maszyn do obróbki metalu tj.: frezarek, wiertarek, pras śrubowych. Szczególnie ciekawym eksponatem jest prostownica do luf karabinowych z końca XIX i początku XX wieku. Na wystawie prezentowane są wyroby takich znakomitych firm polskich jak: Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu, Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia - Fabryka Karabinów w Warszawie, Towarzystwo Akcyjne J. John w Łodzi oraz firm angielskich, niemieckich, amerykańskich. Na wystawie tej znajduje się przeszło 50 ciekawych eksponatów wartych obejrzenia.

560 170 nsacz 1

560 170 nsacz 2

560 170 nsacz 3

560 170 nsacz 4

Rekonstrukcja galicyjskiej, małomiasteczkowej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku.
Miasteczko Galicyjskie, w odróżnieniu od pozostałych części Sądeckiego Parku Etnograficznego, stanowi przede wszystkim zaplecze konferencyjne, hotelowe, gastronomiczne, handlowe a także wystawiennicze dla istniejącego muzeum skansenowskiego, gdzie znajdują się oryginalne obiekty przeniesione z różnych stron Sądecczyzny.

560 170 skansen 5

Ekspozycja dotycząca kolonistów józefińskich - oryginalny kościół ewangelicki z 1809 roku.

560 170 skansen 6

Kościół rzymskokatolicki pw. św. św. Piotra i Pawła z Łososiny Dolnej. Zbudowany w 1739 r.

560 170 skansen 7

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra z Czarnego. Typowa drewniana świątynia zachodniołemkowska, w której po ponownej konsekracji odbywają się nabożeństwa w liturgii prawosławnej. Zbudowana w połowie XVIII w.,

560 170 skansen 8

Dwór szlachecki z Rdzawy. Staropolska siedziba szlachecka wybudowana w 1. poł. XVII w.

Sądecki Park Etnograficzny – skansen regionalny prezentujący architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową historycznej Sądecczyzny. Region ten obejmuje cztery grupy etnograficzne: Lachów Sądeckich, zachodnią część Pogórzan, Górali Sądeckich i Łemków Nadpopradzkich.

560 170 roznov 1 out

Skansen - Muzeum Ziemi Wołoskiej.

560 170 roznov 2 out

560 170 roznov 3 out

Kościół z pobliskiej wioski Větřkovice pw. św. Anny.

 

560 170 miedz out

Muzeum sztuki nowoczesnej Andy Warhola.


Our website is protected by DMC Firewall!