MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

560 170 be 1 out

560 170 be 2 out

560 170 be 3 out

560 170 be 4 out

Zamek po raz pierwszy odnotowany jest w dokumentach od 1349 roku, kiedy to wymieniono Wiernka - burgrabiego będzińskiego. Wspominają o nim również Jan z Czarnkowa i Jan Długosz w spisie warownych budowli wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego.
Zamek położony na wysokiej skarpie na lewym brzegu Czarnej Przemszy stanowi przykład budownictwa obronnego z połowy XIV w. Był ważnym ogniwem systemu obronnego zachodniej granicy Polski przed najazdami od strony Śląska i Czech. Czuwał również nad bezpieczeństwem wodnych i lądowych dróg handlowych, m. in. traktu handlowego ze Śląska do Krakowa.

W zamku mieści się muzeum regionalne - ekspozycja dawnego uzbrojenia.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd