Pogoda

MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

560 170 nsacz 1

560 170 nsacz 2

Zamek Królewski wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego w latach 1350–1360 na skarpie w obrębie fortyfikacji miejskich Nowego Sącza, w widłach dwóch rzek: Dunajca i Kamienicy. W przeszłości zamek posiadał dwie baszty narożne, wieżę, budynek mieszkalny i przedzamcze. Do dzisiaj zachowały się resztki murów obwodowych oraz zrekonstruowana Baszta Kowalska. Od miasta oddzielony był fosą i prawdopodobnie murem z bramą. W czasach tych był siedzibą kasztelanii, urzędu grodzkiego i starosty grodowego.

560 170 javornik 3 out

Zamek wybudowany przez piastowskiego księcia Bolka I w porozumieniu z biskupem wrocławskim Janem Romką dla strzeżenia Śląska przed czeskim królem Wacławem II i wykorzystywany później jako letnia siedziba biskupów wrocławskich.


560 170 bojnice 1 out

560 170 bojnice 3 out

560 170 bojnice 4 out

Romantyczny zamek z częściowo zachowanymi oryginalnymi gotyckimi i renesansowymi elementami architektonicznymi. Jeden z najbardziej znanych zamków Słowacji. Najstarsze historyczne wzmianki o zamku w Bojnicach pochodzą z 1113 roku.XII w.  Początkowo obiekt był drewniany, następnie stopniowo przebudowywano go używając kamienia jako budulca.

560 170 Ojcow 2

Zamek w Ojcowie – położony na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w centrum Ojcowa, był zamkiem warownym wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Obecnie zachowały się jedynie jego ruiny. Tradycja głosi, że nazwa warowni, w swej pierwotnej formie brzmiąca Ociec, została nadana przez samego króla, na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca, Władysława Łokietka, który w okolicznych jaskiniach znajdował schronienie.

560 170 moritzburg 1 out

Zamek "na wodzie" - wybudowany w latach 1542-1546 jako pałac myśliwski dla księcia Maurycego Wettyna.

560 170 koenig 2 out

Kilka panoram z twierdzy Königstein.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!