MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

560 170 hajn

Prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Świątynia mieści się przy ulicy ks. Antoniego Dziewiatowskiego. Sobór zbudowano w latach 1972-1992 według projektu Aleksandra Grygorowicza. Współprojektantem świątyni był Jerzy Nowosielski. Ikonostas oraz niektóre ikony są dziełem greckiego malarza Dymitriosa Andonopulasa. Dwupoziomowa świątynia może pomieścić 5 tys. wiernych, co czyni ją jedną z największych w kraju.560 170 kot 1

560 170 kot 2

Cerkiew Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” – prawosławna cerkiew w Koterce (parafii w Tokarach), w dekanacie Siemiatycze diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Powstanie cerkwi w Koterce, nastąpiło w związku z objawieniem maryjnym, do którego miało dojść w dniu święta Trójcy Świętej w 1852. Matka Boża objawić się miała miejscowej chłopce Eufrozynie Iwaszczuk na uroczysku Koterka, gdzie kobieta zbierała szczaw, zamiast w dniu świątecznym udać się do cerkwi.Więcej nt. cerkwi:  Zagubiona cerkiew na uroczysku: Koterka

560 170 tel 1 1

560 170 tel 2

Prawosławna cerkiew w Anusinie (parafii w Telatyczach). Świątynia należy do dekanatu Siemiatycze diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Cerkiew wzniesiona w latach 1902–1903. Należała do dekanatu wysokolitewskiego eparchii grodzieńskiej. Na początku XX wieku liczbę parafian oszacowano na 1630 osoby. W parafii działało bractwo cerkiewne. W 1908 do świątyni zakupiono nową ikonę Wniebowstąpienia Pańskiego, nawiązując w ten sposób do dawnego wezwania świątyni. 
Cerkiew remontowano w latach 70. XX wieku (elektryfikacja, wymiana pokrycia dachów), następnie w latach 1992–1995 (odrestaurowanie wnętrza, renowacja ikon). W latach 2002–2003 obiekt został odnowiony i przemalowany, zaś w latach 2010–2011 ponownie wyremontowany od zewnątrz; wtedy zmieniono jego kolorystykę z zielonej na brązową. W 2010 w święto Wniebowstąpienia Pańskiego Świętą Liturgię w obiekcie sprawował metropolita warszawski i całej Polski Sawa, który wyświęcił nowe krzyże na kopuły świątyni. W 2004 w sąsiedztwie budynku wzniesiono kapliczkę służącą do święcenia wody.
Cerkiew wpisano do rejestru zabytków 24 listopada 2000 pod nr A-13.560 170 kornin 1

Dwie prawosławne cerkwie. Starsza i mniejsza pw. św. Anny z dugiej połowy XVIII wieku. Druga pw. św. Michała Archanioła z końca XIX wieku wybudowana na miejscu poprzedniej i pełniąca funkcję świątyni parafialnej.560 170 werstok

Prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Kleszczele diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Cerkiew w Werstoku według dokumentów z 1766 istniała od XVII wieku. Świątynia była pierwotnie pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy. W 1769 w jej miejsce została wybudowana nowa drewniana cerkiew o konstrukcji zrębowej na planie kwadratu. Fundatorem był Józef Wilczewski z Wilczewa, rotmistrz chorągwi Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W 1869 przeprowadzono kapitalny remont cerkwi. Wówczas została dobudowana ryznica (miejsce do przechowywania szat liturgicznych) i ponomarka (zakrystia), a wewnątrz umieszczono ikonostas. W 1909 została dobudowana kruchta i dzwonnica.560 170 krolowy

Cerkiew św. Anny – prawosławna cerkiew parafialna w w Królowym Moście. Należy do dekanatu Gródek diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Cerkiew wzniesiono w 1. połowie XX w. na potrzeby erygowanej w 1900 parafii prawosławnej. Budowę rozpoczęto w 1913, całkowicie zakończono przed 1939. Konsekracji dokonał 26 maja 1942 biskup Benedykt. Świątynia została zbudowana na planie krzyża greckiego, z kamienia i cegły licówki, w stylu eklektycznym. We wnętrzu znajduje się ikonostas pochodzący z cerkwi w Grodnie.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!