MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

560 170 czertez 2 out

Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Czerteżu – drewniana cerkiew bojkowska, jedna z kilku cerkwi tego typu na terenie Polski. Została wzniesiona w 1742. 
Cerkiew w Czerteżu jest typową cerkwią bojkowską, drewnianą, trójdzielną, krytą gontem, z pojedynczą nawą. Posiada jedną baniastą kopułę (w przeszłości trzy, w układzie podobnym do stosowanego w cerkwi łemkowskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie cerkwi rozciąga się zabytkowy greckokatolicki cmentarz.

560 170 Zagorz Ruiny Klasztoru Karmelitow

Monumentalne ruiny XVIII w. późnobarokowego kościoła i klasztoru – warowni ojców Karmelitów Bosych w Zagórzu w woj. podkarpackim na wzgórzu Mariemont (345 m n.p.m.) w zakolu rzeki Osławy.
Jeden z nielicznych zachowanych klasztorów warownych w Polsce i na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od 1967 roku obiekt zabytkowy chroniony prawem.

chotel 1 560 170

chotel 1 560 170

Kościół gotycki wzniesiony w latach 1440-1450 z fundacji Jana Długosza. Strzelista sylwetka kościoła jest widoczna z daleka. Świątynia składa się z kwadratowej nawy, do której przylegają kruchty, od południa gotycka, od zachodu neogotycka (1850). Wewnątrz znajduje się kilka cennych gotyckich rzeźb, m.in. gotycki krucyfiks (1400) umiejscowiony na północnej ścianie nawy.
Kościół posadowiony jest na "gipsowym" wzgórzu. Od strony zachodniej widoczne są wykrystalizowane formy gipsu w postaci "jaskółczych ogonów" dochodzące do ponad 2,5 m wysokości.560 170 Karczowka out

Kościół pw. św. Karola Boromeusza oraz klasztor należący dawniej do oo. bernardynów. Zespół klasztorny został wzniesiony w latach 1624-1631 w stylu późnorenesansowo-wczesnobarokowym. W 1864 r. zakon bernardynów został rozwiązany przez władze carskie. Od 1957 r. klasztorem opiekują się księża pallotyni.

560 170 Bartne out

Cerkiew w Bartnem reprezentuje typowy zachodniołemkowski typ budownictwa sakralnego. Trójdzielna, orientowana budowa, z wyraźnie zaznaczonym prezbiterium, nawą i babińcem. Wieża o budowie słupowo-ramowej.
Najstarsze księgi parafialne pochodzą z 1784 roku. Obecna cerkiew pochodzi z 1842 roku i powstała na miejscu poprzedniej cerkwi. Wieża prawdopodobnie jest wcześniejsza, przypuszcza się że z końca XVIII wieku. Zachował się piękny, barokowy, XVIII-to wieczny ikonostas (podobno ikony namiestne są jeszcze starsze).

Binarowa 1 equi 560 170

Binarowa 2 equi 560 170

Binarowa 3 equi 560 170

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej – późnogotycki kościół parafialny jest jednym z najcenniejszych zabytków Pogórza Ciężkowickiego. Znajdujący się wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

Our website is protected by DMC Firewall!