MyPhotos  Fotografie Panoramiczne   Adam Czapla

Sanok skansen 1 560 170

Sanok skansen 2 560 170

Cerkiew z Ropek pw. św. Bogurodzicy

Sanok skansen 3 560 170

Sektor naftowy

Sanok skansen 4 560 170

 Kościół pw. św. Mikołaja z Bączala Dolnego. Wybudowany w drugiej połowie XVII wieku. Od 1975 roku jako zabytek wysokiej klasy znajduje się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Sanok skansen 5 560 170

 Zagroda Pogórzan

Sanok skansen 6 560 170

Sanok skansen 7 560 170

Miasteczko Galicyjskie - Rynek

 

rownia 1 560 170

rownia 2 560 170

 Bojkowska cerkiew greckokatolicka z I połowy XVIII wieku.

carynska 1 560 170

carynska 2 560 170

carynska 3 560 170

Z Połoniny Caryńskiej.

koprz 1 560 170

koprz 2 560 170

Dawne opactwo cystersów w Koprzywnicy, w województwie świętokrzyskim funkcjonujące w latach 1183–1819, filia bezpośrednia francuskiego Morimond. Było to najbardziej na wschód wysunięte opactwo cysterskie w Europie. Opactwo ufundowane zostało około 1183 przez komesa Mikołaja Bogorię Skotnickiego, przy współudziale króla Kazimierza Sprawiedliwego.
Mikołaj wydzielił ze swoich posiadłości sporą część swoich dóbr i przekazał je pod fundację klasztoru. W 1185 do klasztoru przybyli z opactwa Morimond pierwsi mnisi wraz z opatem Teodorykiem. Dzięki staraniom komesa, król zwolnił zakonników z podatków oraz nadał im pierwsze uposażenie, które stanowiło 10 okolicznych wsi.
W drugiej połowie XVII wieku przeprowadzone zostały pod nadzorem opata Krzysztofa Skotnickiego ostatnie przed kasatą, gruntowne prace modernizacyjne nadające klasztorowi elementy barokowe, w tym istniejącą do dziś, a zaprojektowaną przez jezuitę ks. Józefa Karśnickiego, fasadę kościoła.
W 1819 władze carskie wydały dekret kasacyjny klasztoru, wprowadzony w życie przez władze Królestwa Polskiego.
Współcześnie kościół pocysterski pod wezwaniem św. Floriana pełni funkcję świątyni parafialnej. Z zabudowań klasztornych zachowało się jedynie wschodnie skrzydło. Pomieszczenia poklasztorne obecnie są nieużywane, z wyjątkiem dobrze zachowanego kapitularza, w którym urządzono lapidarium.

560 170 Tokarnia 1

Park Etnograficzny w Tokarni utworzony w 1976 roku. Przedstawia typowe układy osadnicze wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

wil 1 560 170

wil 2 560 170

wil 3 560 170

wil 4 560 170

wil 5 560 170

DMC Firewall is a Joomla Security extension!